Databases

Базите от данни са широко разпространени в съвременния компютърен свят – те стоят в основата на технологиите, които хората в днешно време използват ежедневно. Базите от данни са зад огромна част от интернет страниците; те са основен компонент на телекомуникационните системи, банковите системи, игрите и почти всеки софтуер, система или електронно устройство, които поддържат определена информация. Те са изключително важни както за разработчиците на приложения, така и за администраторите на бази данни.

Ако вашият интерес е насочен към програмирането на сериозни и прецизно работещи приложения или искате да се запознаете детайлно с особеностите на създаването и управлението на бази данни, то нашите курсове са за Вас.

    

Видове курсове по Бази данни:

Microsoft SQL Server

SQL бази данни

Курс ниво Basic

PHP MySQL Server

MySQL бази данни

Курс ниво Basic

PHP MySQL Server

Oracle бази данни

Курс ниво Basic

Microsoft SQL Server

NoSQL бази данни

Курс ниво Basic