Обучения на кадри за IТ сектора

Бурното развитие на IT технологиите в последното десетилетие доведе до редица изменения в живота на съвременния човек. Тоталната цифровизация на всички процеси в бизнеса доведе неминуемо до необходимостта от компетентни кадри, които да осигурят протичането на тези високотехнологични процеси. Днес всяка една уважаваща себе си компания, независимо от бранша, в който оперира има нужда от все по-голям брой IT специалисти.
Точно тук обаче компаниите все по-често започват да срещат сериозни затруднения. Затруднения при намирането на нови подготвени кадри, затруднения с  развитието на настоящите такива, както и затруднения при задържането на най-добрите от тях.

Липсата на подготвени кадри , както и липсата на всякакви традиции в обучението на такива, се явява фундаментален проблем в сектора на високите технологии. Това е една тенденция, която се наблюдава на световния пазар в последните години, като нашата страна не прави изключения от глобалната конюнктура.

Основната причина за липсата на подготвени кадри в България е, че университетските програми изостават драматично от съвременните изисквания на високотехнологичната индустрия и не изпълняват функцията си  да подготвят кадри за нейните нужди. В резултат на това се появява един огромен дисбаланс между липсата на подготвени хора, излизащи от университетите от една страна и огромното търсене на реалния пазар на труда.

В контекста на този дисбаланс по естествен начин започнаха да се появяват най-различни алтернативни начини за подготовка на кадри като особено голяма популярност набират малките частни IT академии, които успяват много успешно да запълнят нишата, оставена от големите ВУЗ-ове.

Причината за утвърждаването  на тези академии е, че те проявяват по-голяма гъвкавост и отговарят по-адекватно на нуждите на пазара. Без да  изискват притежаване на научни звания и титли от своите лектори, те привличат доказани професионалисти от най-утвърдените фирми от IT сектора. Това е гаранция, че курсистите ще научават от първа ръка за всички най-актуални технологични нововъведения и ще получат знания почерпени от от реалния бизнес, които ще им помогнат бързо и лесно да се присъедният към някоя от многото фирми в бранша, които търсят своите нови служители сред завършилите обученията си във въпросните академии.

Анализът на тенденциите на развитие, които се наблюдават в сектора на високите технологии показва, че в близките години търсенето на подготвени разработчици, дизайнери и програмисти ще продължи да нараства, а паралелно с това ще расте и нуждата от качествена подготовка на нови такива. Последователна държавна политика за стимулиране на университетските програми продължава да липсва, в същото време все повече фирми избягват да инвестират време и пари в изграждането на собствени кадри, поради затрудненията да ги задържат задълго след това.

Всичко това проектира очаквания, че в близките години значението на частните академии ще продължава да нараства  и те ще играят все по-важна роля в изграждането на бъдещи кадри за IT индустрията.