Programming

В съвременния свят опитните програмисти са все по-търсени на пазара на труда. Успешните компютърни програмисти владеят редица програмни езици, като всеки език има определен набор от силни и  слаби страни, и реални приложения. Множество езици се използват заедно, за се създадат мощни многостранни програми.

С нашите курсове можете да се запознате с всички основни езици, платформи и софтуерни технологии, който се използват в днешно време. Обученията ни са подходящи както за хора, които не са се занимавали до този момент програмиране и са абсолютно начинаещи, така и за софтуерни разработчици, които желаят да надградят и да доразвият уменията си.

 

Видове курсове по програмиране:

Алгоритми и С/С++

Python

Курс ниво Basic

Алгоритми и С/С++

Алгоритми и С/С++

Курс ниво Basic

С#

С#

Курс ниво Basic

ASP.NET/MVC

ASP.NET/MVC

Курс ниво Basic

Java

Java

Курс ниво Basic

Java EE

Java EE

Курс ниво Basic