Quality Assurance

Осигуряване на качеството (QA) е процесът на проверка на това дали даден продукт отговаря на необходимите спецификации и очакванията на клиентите. Основната цел е проследяване и решаването на пропуски преди пускане на продукта.

QА инженерите имат основна роля за осигуряване максимално качество на софтуера във всички негови аспекти. Те могат да участват във всеки един етап от разработката на софтуера – от първоначалната разработка, интеграцията на отделните компоненти, през цялостното тестване на софтуера, а дори до неговата поддръжка.

Курсовете ни са подходящи както за хора без познания в сферата на QA, така и за специалисти, желаещи да надградят познанията си е тази област.

 

Видове курсове по Quality Assurance: