System Administration

Системна администрация се отнася до управлението на един или повече хардуерни и софтуерни системи .Задачата се изпълнява от системен администратор, като работата е да се гарантира, че компютърните системи и всички свързани с тях услуги работят добре. Задълженията в системната администрация са широки и често варират в зависимост от вида на компютърните системи, които се поддържат.

Курсовете ни по системна администрация са както са абсолютно начинаещи, така и за работещи професионалисти, които имат желание да надградят познанията си.

 

Видове курсове по Системна администрация:

Microsoft SQL Server

Linux Администрация

Курс ниво Basic

PHP MySQL Server

Windows Администрация

Курс ниво Basic

PHP MySQL Server

Unix Администрация

Курс ниво Basic

Microsoft SQL Server

Oracle Администрация

Курс ниво Basic