Онлайн обучение

Онлайн обучението в наши дни се е превърнало в един удобен, модерен, интерактивен и ефективен начин да подобряваме знанията, уменията и квалификацията си, спестявайки си неудобствата на динамичния живот, който водим.

Ако нямате възможност да посещавате присъствените ни обучения, ние Ви предлагаме възможност да се обучавате дистанционно. Така ще имате достъп до всички материали, използвани по време на курса, както и до видео записи от присъствения курс. Организират се и виртуални класни стаи, за да можете да зададете всичките си въпроси на лекторите в реално време.

Онлайн обучението е за Вас, ако предпочитате:

  • да се обучавате, без значение в коя точка на света сте
  • да не се ограничавате с конкретни дни и часове на занятия
  • да планирате сами времето си
  • да учите в самостоятелна форма на обучение

 

Изпратете запитване